سلامت همه آفاق در سلامت توست

شنبه - پنجشنبه / ساعت 9:00 - 21:00خیابان سپهسالار، خیابان طبیب اصفهانی، باغ ارم031-36303772-5


منشور حقوق بیماران

رعایت حقوق بیمار وظیفه ماست

منشور حقوق بیماران


ما باور داریم و به آن پایبندیم:

۱. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است و اين خدمات بايد محترمانه، صادقانه، عادلانه، سريع و فارغ از تبعیض‌های نژادی و مذهبی باشد.

۲. اطلاعات شامل هزینه‌های احتمالی، بیمه‌های تحت پوشش، نام و مسئولیت کادر درمان، نقاط ضعف و قوت و عوارض احتمالی روش درمان باید به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بیمار قرار گيرد.

۳. حق انتخاب و تصميم‌گيری آزادانه بیمار برای انتخاب پزشک معالج (در صورت امکان)، و قبول یا رد درمان پیشنهادی توسط پزشک (جز در موارد اورژانسی) باید محترم شمرده شود.

۴.  اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بيمار رعایت شود و در این راستا فقط مراجع، گروه درماني و افراد قانوني مجاز، حق دسترسي به اطلاعات بیمار را دارند.

۵. دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکایات حق بیمار است و لذا مدیریت مجموعه آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات مراجعان محترم است.

«رعايت حقوق كاركنان از جانب مراجعين، به منظور امكان دريافت خدمت مناسب، امری اجتناب ناپذيراست»

logo-white-footer

کلینیک تخصصی بازتوانی قلب ایران زمین از سال ۱۳۸۹ و پس از صرف دو سال برای فراهم کردن زیرساخت‌های علمی و تجربی و تجهیزاتی بهینه به منظور ایجاد فضایی با حداکثر کیفیت در تجهیزات و خدمات در اصفهان، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این کلینیک توسط گروهی از پزشکان متخصص قلب و عروق، داخلی، فیزیکی توان‌بخشی، طب ورزشی، تغذیه و روانشناسی با هدف شناسایی، پیشگیری، درمان و پیگیری وضعیت بیماران طی فرآیند بازتوانی تاسیس گردید